Đội ngũ ban lãnh đạo
Tin tức

HỌC SINH TRƯỜNG THPT HOÀNG HOA THÁM SAY MÊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Ngay từ những năm đầu Sở Giáo Dục và Đào Tạo Hưng Yên phát động cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học, Thầy và trò trường THPT Hoàng Hoa Thám đã nhiệt tình hưởng ...
Tin tức

CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG THPT HOÀNG HOA THÁM

Thực hiện NQ 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của BCH TW khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế ...
Tin tức

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THPT HOÀNG HOA THÁM GÓP PHẦN TẠO MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP THÂN THIỆN, TÍCH CỰC

Với khuôn viên hạn chế nên việc tổ chức được các hoạt động vui chơi, TDTT gặp không ít khó khăn, Đoàn trường THPT Hoàng Hoa Thám đã kết hợp cùng với nhóm GDTC tham mưu và đề xuất ...
Tin tức

TIN BÀI HOẠT ĐỘNG THÁNG 02/2018- TỔ NGỮ VĂN - GDCD

Thực hiện hiện Công văn 5555/BGD- GDTrH ngày 08/10/2014 về đổi mới sinh hoạt sinh hoạt tổ, nhóm chyên môn; Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018; Thực hiện đẩy mạnh các phong trào ...